DAISHO - KOZUKE NO DAIJO SUKESADA


Bizen  Kanbun 1661 (Hawley Rated 80) (Fujishiro Jo-Saku)
Katana   Suriage cut before Sada kanji
Ura -  Bishu Osafune Junin
Omote - Yokoyama Kozuke no Daijo Fujiwara Suke (Sada)
Wakizashi  Ubu
Ura - Bishu Osafune Junin
Omote – Yokoyama Kozuke no Daijo Fujiwara SukeSada
Matching blades with gold habaki are in perfect condition.
Daisho Koshirae
Tsuba – Torii sukashi  (Tosa myochin school 1740-1850)
Fuchi Kashira – Shakudo with deep nanako ground
Menuki – Shakudo and gold shishi

 Koshirae is in perfect condition

Back